All images are property of Warner Bros

Geschreven en geïllustreerd door Dr. Hugh
Website conversie en layout door Bert JaminClick op één van de plaatjes om naar dat level te gaan

Of click op het plaatje beneden om naar het volgende level te gaan


©Bert Jamin (www.gamesover.com), februari 2003
Deze oplossing mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Niets uit deze oplossing mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopieën, opnamen, of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bert Jamin. Deze oplossing mag worden geplaatst op home pages en op web sites, mits dit copyright daarbij onveranderd wordt opgenomen en niets in deze oplossing wordt veranderd. Neem voor meer informatie contact op met: gamesover@planet.nl. Voor de meest actuele oplossingen bezoek je natuurlijk altijd  www.gamesover.com.

Mocht je suggesties hebben om deze oplossing te verbeteren, stuur dan een e-mailtje naar gamesover@planet.nl.


Inleiding 

Die nacht deed niets onder de sterrenhemel vermoeden dat er spoedig vreemde en mysterieuze dingen zouden gebeuren.


 

Terwijl het gewone Aardse volkje onbezorgd sliep kwam er vanuit de hemelse duisternis een enorme motor bereden door een Reus.


 

De Reus, genaamd Hagrid, liet een in een deken gewikkeld bundeltje achter bij de dorpel van huis nr.4 in de Privet Dreef. In het pakje zat een baby genesteld... Harry Potter, de Jongen die Leefde.

Gedurende de volgende elf jaar leefde Harry bij zijn vreselijke stiefouders, de Dursley’s.


 

Tot op de gezegende dag dat hij de brief ontving met de uitnodiging een opleiding te volgen in de Zweinstein School voor Toverkunst en Hekserij.


 

Hagrid nam Harry mee naar de Drakenlaan om een hoogst ongebruikelijke lijst van schoolbenodigdheden aan te schaffen.

Verderop bij de Gringotts Bank der Tovenaars haalde Hagrid een smoezelig pakje op uit kluis 713 waarvan hij Harry liet weten dat het veiliger was in Zweinstein– wat er ook mocht in zitten.

Kort daarop nam Harry de Zweinstein Express van platform negen-en-drie-kwart en liet de dagelijkse wereld ver achter zich.


 

Perkamentus stond recht: In deze cyclus is de gang op de derde verdieping taboe voor ieder die geen uiterst pijnlijke dood wil sterven.


 

Harry zat onder de Hoed der Selectie hopende dat hij niet tot het huis van Slytherin zou verkozen worden in plaats van Gryffindor.

Niet Slytherin, hé? Sprak de Hoed in zijn oor. Je zou er beeldig staan, ’t zit allemaal in je hoofd, en Slytherin zal je helpen op je weg naar glorie.

Nee? Wel, als je dan zeker bent, wees dan liever een… GRYFFINDOR


   

Het Spel

Harry Potter en de Steen der Wijzen is een prachtig en bijzonder origineel spel, en hoewel afgeleid van de gelijknamige WB Film, staat het er toch helemaal los van. Dit is het eerste in een reeks games met Harry Potter in de hoofdrol die nog één voor één zullen verschijnen.

Dit spel is gedeeltelijk lineair. Het situeert zich in en rond het Kasteel van Zweinstein. Harry wordt gesuggereerd een zekere volgorde van opdrachten uit te voeren door een aantal medeleerlingen van de School. Tussen deze opdrachten in is Harry vrij het hele terrein te verkennen en daarbij tal van Geheimen te ontdekken.

De bediening is uiterst eenvoudig en minimaal en is duidelijk uitgelegd in de “opties” selectie van het menu. Het is hier aan te raden “auto jump” (= automatisch springen) en “invert broom control” (= omgekeerde bediening van de bezem) aan te vinken.

De ontwerpers van dit spel hebben het in 5 Levels verdeeld maar dat wordt niet vermeld. Je kan dit achterhalen bij de bestanden in de “save” map van het geïnstalleerde spel.

In het originele Engelstalige spel is er ook een manier om een selectielijst te verkrijgen van deze 5 Levels en hun Sublevels. Terwijl je in het spel bent typ je

harrydebugmodeon

 

Je ziet de letters niet terwijl je dit typt en het kan zijn dat je het ook een aantal keer moet proberen voor het lukt, maar als je daarna een stille klik hoort is de Debug modus ingeschakeld. Keer terug naar het Startmenu en je krijgt dan twee extra opties bij die in de linker benedenhoek te zien zijn: “Level Select” en “Language” (= taal).

De laatste optie toont de gesprekken der spelacteurs maar niet op correcte wijze. Klik op “Level select” en het Level Menu verschijnt.


Het Level Select Menu in de Debug modus

 

De vijf Levels worden hier echter “Chapters” (= hoofdstukken) genoemd. Elk der Sublevels kan worden geselecteerd en aangeklikt zodat dit kan worden gespeeld. Dit is echter wel een “Cheat”, dus als je werkelijk graag spannend wil spelen laat je de Debug modus voor wat hij is. Zet ‘m af door F7 te drukken.

Ik heb in deze walkthrough wel de indeling in vijf Levels (ik verkies deze term boven “hoofdstukken”) gevolgd en de namen aangewend der Sublevels zoals die in de Debug modus worden aangegeven.

 

SAVE GAMES (OPSLAGPUNTEN) 

Anders dan bij de meeste games waar je toegang hebt tot alle gemaakte Opslagpunten laat Harry Potter je enkel toe een laatst gemaakt Opslagpunt in te laden. Hier moet je goed op voorbereid zijn.

Een Opslagpunt wordt automatisch aangemaakt bij de aanvang van een Sublevel dat wordt aangekondigd door een geel scherm.


De aankondiging van een Sublevel

 

Het scherm verschaft de naam van het Sublevel en wat je opdracht hier is, plus het aantal Tovenaarskaarten dat hier te ontdekken valt (zie een volgende paragraaf).

Bovendien kunnen Opslagpunten ook midden in een Sublevel automatisch worden aangemaakt wanneer het spel wordt opgeladen. En tenslotte heb je nog de optie zelf Opslagpunten te maken via een Opslagboek. Dit is een zwevend, half-doorschijnend Spookboek: als Harry er doorheen loopt wordt je spel opgeslagen.

Nogmaals, onthoud dat als een Opslagpunt wordt aangemaakt het vorige wordt overschreven.

Als Harry in zwijm valt (hij is een Tovenaar en dus wordt hij ondersteld onsterfelijk te zijn) begin je terug opnieuw te spelen bij je laatst aangemaakte en enig beschikbare Opslagpunt. Derhalve kan ook worden gesteld dat je game verdeeld wordt in een aantal zg. “Laadblokken”.

Ik heb een soort nummering ingevoerd voor deze laadblokken tussen vierkante haakjes: [2.1] betekent bv. Level 2, laadblok 1.

De eerste alinea van elk laadblok staat bovendien in een andere kleur om duidelijk aan te geven waar het laadblok begint.

Zo waarschuwt de walkthrough je wanneer een nieuw Opslagpunt wordt gemaakt.

Houd de laadblokken dus goed in ’t oog! Dit is het enige lastige aspect in het Harry Potter spel!

Afgezien van de Debug modus waarin een aantal Opslagpunten wél standaard toegankelijk zijn (maar dit is dan niet je eigen spel!) is het mogelijk een classificatie aan te leggen van alle Opslagpunten zodat deze toegankelijk zijn (en dit is dan wél in je eigen spel!).

Daartoe moet je zelf eerst een map in Windows Verkenner aanmaken waarin je alle laadblokken als deelmappen nummert zoals in de walkthrough. Telkens een Opslagpunt wordt aangemaakt moet je in je save map alle bestanden copiëren naar de corresponderende deelmap. Deze operatie onderstelt wel enige kennis en ervaring met het beheren van bestanden en mappen.

Gedetailleerde instructies zijn op aanvraag beschikbaar. E-mail naar Dr.Hugh@pi.be

 

SMEKKIES IN ALLE SMAKEN

Overal verspreid binnen en buiten de gronden van Kasteel Zweinstein vind je gekleurde Bonen, de Smekkies in Alle Smaken (> Eng. “Bertie Bott’s All Flavored Beans”). Probeer hier zoveel mogelijk van te verzamelen. Wandel er naar toe en de Smekkie wordt automatisch aan je inventaris toegevoegd. Raadpleeg daarom regelmatig het menu (ESC) waar je het aantal Smekkies in je bezit ziet staan. Smekkies dienen om goederen aan te kopen of te ruilen.

DE KAARTEN VAN BEROEMDE TOVENAARS EN HEKSEN

In dit spel krijg je ook de mogelijkheid om een speciale zijdelingse opdracht uit te voeren – of misschien beter gezegd: een spel binnen in dit game.

En die is: het verzamelen van 24 Kaarten met afbeeldingen van beroemde historische Tovenaars en Heksen.

Deze Kaarten zijn verstopt op diverse plaatsen of kunnen op een bepaald ogenblik worden verkregen voor een zeker bedrag aan Smekkies in Alle Smaken. Het verzamelen van de Tovenaarskaarten is leuk!

Als je alle 24 hebt gevonden krijg je een speciale bonus!

De precieze vindplaats van elke Tovenaarskaart wordt in deze walkthrough verschaft. Op het einde is een extra hoofdstuk toegevoegd – de Appendix – waarin een lijst is opgenomen met alle Tovenaarskaarten en het laadblok waarin je deze kan vinden.

Bovendien wordt de beschrijving van een Tovenaarskaart in de walkthrough in een andere kleur geplaatst. En nu genoeg gepraat! Tijd om te spelen! 

En laten we Harry nu volgen. Dus... op naar het